Звернення до голови Кіровоградської ОДА

Голові Кіровоградської обласної державної адміністрації НАЗАРЕНКО А.В.


Шановний Андрію Валерійовичу!

 

Майже два роки, Кіровоградщина живе без будь-якої обласної програми радіаційного захисту населення. Відсутність впровадження програмних заходів та звітів про їх виконання, формують враження про надуманість негативу від радіаційного та радонового впливу на мешканців області.

Разом з тим, чисельні факти свідчать про наявність проблем, пов’язаних з урановидобувною промисловістю, що діє в області. Свого часу, на Кіровоградщині в рамках проведення обласної програми «Стоп-радон» були виконані попередні дослідження вмісту радону-222 у повітрі приміщень 187 дитячих дошкільних та загальноосвітніх  закладів. Аналіз результатів вимірів свідчить про те, що радіаційно-гігієнічний норматив для дитячих закладів (50 Бк·м-3) було перевищено більше як у 70% обстежених будівлях. При цьому доволі показовим є те, що з 30 обстежених будівель у Маловисківському районі, перевищення нормативу відмічалось у 23 будівлях, причому у 8 будівлях спостерігалось 5-ти кратне, а у 3 будівлях 10-ти кратне перевищення нормативу. У Компаніївському та Гайворонському районах були зафіксовані показники активності радону у повітрі приміщень навчальних закладів більше 1000 Бк·м3 та 2300 Бк·м3 відповідно, які є критичними (у 20-46 разів вище за нормовані граничні показники). З невеликою варіацією така ж сама ситуація спостерігається і у інших районах області та обласному центрі.

Враховуючи геологічні особливості території Кіровоградської області, більше половини площі якої складають породи Українського кристалічного щита з підвищеним вмістом природних радіонуклідів (торій, уран) а також те, що на території області функціонують урановидобувні шахти, можна з впевненістью зазначити, що проблема радіаційного та радонового забруднення залишається вкрай актуальною.

З огляду на вищезгадане, звертаємось до Вас з проханням ініціювати розробку Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області від впливу іонізуючого випромінювання на 2021-2025 роки.

До означеної вимоги ми, активісти громадської організації «Флора» та мешканці міста Кропивницького, додаємо власні підписи, що містяться в додатках до листа в кількості    листів.

Відповідь просимо надати в строки, встановлені діючим законодавством України на офіційну адресу ГО «Флора», а саме: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, офіс 608.

Зі свого боку засвідчуємо, що ГО «Флора» є організацією, яка має експертний потенціал для розробки відповідної програми та може залучати широкі верстви населення для врахування громадської думки у цьому процесі, тому засвідчуємо Вам нашу готовність долучитись до участі у розробці вищезгаданої програми.