Радіаційна ситуація

Інтерактивна мапа небезпечних радіаційних місць Кіровоградщини

 

Радіаційна безпека: ризики для населення та навколишнього середовища Кіровоградщини

  Загальна радіаційна ситуація в  кіровоградської області характеризується наявністю складного поєднання різноманітних джерел опромінення людини, які діють одночасно: індустріальні, медичні, а також аварійні та техногенно-підсилені природні.

Зараз  держава  «по-сучасному» облаштовує Новокостянтинівське родовище. Власне кажучи, основний обсяг робіт на ньому виконано ще в 80-х роках. Потім воно 20 років простоювало, а тепер його знову вводять в експлуатацію.  І дуже мало кажуть про те що  видобувати  уранову породу будуть «інноваційним методом» — підземним  вищелачуванням  це за­качування лужної рідини через сверд­ловини до місця залягання уранової руди. Потім збагачений ураном розчин відкачують на поверхню. Ця технологія не потребує видобутку самої руди на поверхню, і в цьому її плюс. При її застосуванні спостерігається менший ри­зик опромінення працівників, менші хвостосховища та менші витрати. Проте, є суттєвий ризик проникнення вилуговувального розчину за визначені межі і відповідно, забруднення ґрунтових вод. До того ж, після завершення видобут­ку, відновити територію до природного рівня буде неможливо.

І прикладом «безпечності» даної технології  може  слугувати  діяльність  Східного гірничозбагачувального комбінату на Дніпропетровщині. Після припинення видобутку на шахті поряд із с. Довгівка (45 км від м. Жов­ті Води) під землею залишилось «озеро» соляної кислоти. І ще с ним робити не знає нихто! Така ж сама участь може чекати   і  Новоконстантинівку.

На даний час владою  ведеться дуже чітка спланована  інформаційна  компанія  серед населення про те, наскільки важливо для регіону, для економічного розвитку  міст та селищ,  для кожної кіровоградської родини  побудова  заводу по виготовленню ТВЕЛів у нас в області, розширення видобутку урану  «екологічно чистим», «безпечним» способом  і ніхто не говорить про наслідки для здоров’я людей , замовчуються питання  забруднення  ґрунтових вод, ґрунтів.При тому, що населенню подається інформація про те, видобувна галузь є провідною та бюджетоутворюючою, і відіграватиме надалі ключову роль в економіці області, влада відверто лукавить: підприємства реєстровані в Дніпропетровській області , тож бюджетоутворюючими вони будуть саме для цієї області. Кіровоградщині ж достануться  весь букет екологічних  проблем,  та проблеми зі здоров’ям населення.

ГО «ФЛОРА» веде планомірну   роботу  по інформуванню населення про небезпеку  впливу   іонізуючого випромінювання на стан здоров`я людей, про наслідки  розвитку так званих «екологічно безпечних» урановидобувних технологій.

Завдання які  ставить перед собою ГО «ФЛОРА» проведення широкої  інформаційної компанії серед населення про превентивні заходи щодо зменшення впливу діяльності атомної енергетики на здоров’я населення. Проведення «адвокасі» кампанії з захисту інтересів  територій де розташовані  екологічно небезпечні об’єкти урановидобувної промисловості  Кіровоградській області.

Фотозвіт про візит до Інгульскої уранової шахти під містом  м.Кропивницький