| Дослідження

Запропоноване аналітичне дослідження було здійснено шляхом  партнерства громадських організацій «Флора» та «Нова Енергія». Спільна робота щодо вивчення сучасного стану поводження з промисловими відходами була розпочата в мирні часи. 

Для Кіровоградської та Харківської областей проблема відходів не втрачає своєї актуальності протягом всього часу існування України як незалежної держави. Процес утворення відходів характеризується масштабністю внаслідок домінування окремих видів промислової діяльності та використання багатовідходних технологій виробництва. Ще одним негативним фактором є відсутність протягом тривалого часу ефективного реагування на ці проблеми. Загрозливі обсяги використання природних ресурсів та енергетично-сировинна спеціалізація економіки регіонів, разом із застарілою технологічною базою визначали й продовжують визначати високі показники щорічного утворення й накопичення відходів.